Date

Rozwój projektu doprowadził do zaangażowania lokalnych grup w organizację warsztatów dydaktycznych na temat ludobójstwa Romów i Sinti podczas II wojny światowej dla   kilku klas uczniów w wieku od 12 do 16 lat . W trakcie warsztatów (10 godzin dla każdej klasy) różne lokalne grupy zaprojektowały partycypacyjne i interaktywne sposoby zaangażowania uczniów, wykorzystując filmy, bezpośrednie świadectwa, wywiady z członkami społeczności Romów i Sinti oraz relacje młodych liderów z ich podróży i doświadczeń w Auschwitz-Birkenau.

Każdy warsztat dydaktyczny kończył się publicznym wystąpieniem lub prezentacją prac wykonanych przez uczniów przed rówieśnikami i dorosłymi (nauczycielami, rodzicami i obywatelami).

  • W Portugalii, w Figueira da Foz, młodzież zaprezentowała rysunki powstałe w wyniku ich udziału w warsztatach na targach szkolnych w João de Barros. W Bradze artefakty i rysunki wykonane przez uczniów podczas dydaktycznych warsztatów były wystawiane w szkole na wystawie poświęconej Holokaustowi, dyskryminacji i rasizmowi. Wystawa była otwarta dla całej lokalnej społeczności (nauczycieli, rodziców, rodzin uczniów i mieszkańców sąsiedztwa).
  • W Polsce uczniowie z Zabrza odwiedzili stałą wystawę o kulturze Romów w Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu.
  • We Włoszech, w Bolonii, uczniowie przyczynili się do przygotowania i prezentacji wystawy fotograficznej "Porrajmos – zapomniana eksterminacja  Romów", pełniąc rolę przewodników dla odwiedzających wystawę. W Florencji dla uczniów zorganizowano wizytę z przewodnikiem do  Muzeum Deportacji , podczas której przyczynili się swoimi pomysłami, przemyśleniami i refleksjami do zorganizowania wydarzenia, w którym uczestniczyli eksperci w tym obszarze (w tym Luca Bravi, Pino Petruzzelli i kilku młodych liderów). Natomiast w Neapolu warsztat miał na celu stworzenie filmu za pomocą techniki stop motion. W filmie zatytułowanym "Życie Romów" młodzież opowiadała o stereotypach i uprzedzeniach związanych z Romami, stopniowo zastępując je  przez inkluzywne słownictwo i terminologie powstałe   poprzez nawiązanie dialogu i dyskusji  z niektórymi  młodymi Romami.
Didactic workshop