Date

W wielu krajach europejskich co najmniej jedna osoba na dwie żywi nienawiść do Sinti i Romów (Pew Research Center, 2019).

Antycyganizm jest najbardziej rozpowszechnioną formą rasizmu wobec tej społeczności i opiera się na stereotypach i uprzedzeniach budowanych przez wieki i wzmocnionych w czasach nazizmu i faszyzmu. 

Nienawiść nadal dotyka Romów i Sinti, którzy żyją we współczesnych czasach, chociaż ich historia zawsze była głęboko związana z historią Europy. Poznanie ich historii oznacza poznanie  ich wkładu w budowę europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Przełammy stereotypy i uprzedzenia RAZEM!

Kampania ta jest częścią działań uświadamiających i promowanych przez europejski projekt TRACER - Transformative Roma Art and Culture for European Remembrance - który angażuje młodych Romów, Sinti i nie-Romów we Włoszech, Portugalii i Polsce.

Kampania informacyjna https://forms.gle/PVJK9GSV6NXMq2Ec9

Immagine