Date

Ostatnie działania szkoleniowe projektu  Tracer obejmowały  nauczycieli i pracowników szkół w Polsce (Oświęcim), Portugalii (Braga i Figueira Da Foz) oraz we Włoszech (Bolonia, Florencja, Neapol).

Każda lokalna grupa składająca się z młodych liderów i przedstawicieli organizacji partnerskich przeprowadziła 10-godzinne  szkolenie, podczas którego poruszono różne tematy min.: historię Romów i Porrajmos, przełamywanie barier i  stereotypów, wspólne budowanie ścieżek walki z uprzedzeniami w teraźniejszości.

W szkoleniach wzięło udział ponad 80 osób z 7 krajów, głównie nauczycieli, ale także pracowników szkół zajmujących się działaniami administracyjnymi.

Niektóre lokalne zespoły (np. Opengroup i Uniwersytet Boloński), oferowały  nauczycielom szereg materiałów i zasobów - cyfrowych i interaktywnych - do radzenia sobie z nauczaniem o Porajmos  w swoich szkołach i zaproponowały uczestnikom szkolenia wspólne skonstruowanie warsztatów dydaktycznych dla swoich uczniów.

training