Date

Od stycznia do czerwca 2024 roku młodzież zaangażowana w działalność projektu Tracer prezentowała produkty artystyczne stworzone podczas warsztatów na różnych publicznych wydarzeniach.

W Modenie (Włochy) 13 stycznia odbyła się konferencja zatytułowana „Sztuka i Pamięć”, podczas której dokonano prezentacji muralu  stworzonego przez młodzież. Po prezentacji  odbyła się także publiczna debata z udziałem stowarzyszeń oraz przedstawicieli lokalnych instytucji (Gmina Modena, Uniwersytet Florencki, Ruch Ketanè i Stowarzyszenie Sucar Drom).

26 stycznia przy Pomniku Deportowanych w  Florencji (Włochy) odbył się  spektakl teatralny przygotowany przez grupę młodzieży z Prato i Florencji. Po powitaniach ze strony władz lokalnych, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji  oraz prezentacji projektu Tracer  miał miejsce spektakl teatralny przygotowany przez grupę „Przedmioty opowiadające historie. Ślady historii Romów i Sinti między przeszłością a teraźniejszością”.

27 stycznia, w Neapolu (Włochy), w ramach wydarzeń promujących podnoszenie świadomości społecznej związanych z Międzynarodowym Dniem Pamięci, zorganizowano wydarzenie kulturalne otwarte dla szerszej publiczności na którym zaprezentowano  animowany film krótkometrażowy „RUKELI”. Jest to animowana reinterpretacja historii boksera Trollmanna stworzona przez Alessandro Raka we współpracy z uczniami ITI G. Ferraris i młodzieżą z społeczności romskiej, w szczególności z główną grupą zaangażowaną w projekt Tracer.

W Zabrzu (Polska) 14 marca odbyło się wydarzenie, na którym zaprezentowano przyjazną dzieciom książeczkę opowiadającą historię Romów w Polsce. Wydarzenie miało miejsce w szkole i było skierowane do uczniów i nauczycieli, ponieważ  niektóre z dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, przyczyniając się do stworzenia rysunków, które zostały odtworzone w książeczce zatytułowanej „Mieszkamy tu z dziada pradziada. Opowieści z historii Romów”.

W Figueira da Foz w Portugalii 14 czerwca podczas targów szkolnych João de Barros zaprezentowano prace młodych liderów w tworzeniu muralu oraz rysunki wykonane przez uczniów uczestniczących w warsztatach dydaktycznych. Wydarzenie odbywa się co roku na zakończenie roku szkolnego i pokazuje rodzicom oraz lokalnej społeczności prace wykonane przez uczniów w ciągu roku szkolnego.

W Bradze 20 czerwca miało miejsce otwarcie muralu i wystawy z pracami stworzonymi przez uczniów na temat Holokaustu, dyskryminacji i rasizmu (rysunki, listy, artefakty...). W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkół średnich oraz cała społeczność szkolna  (nauczyciele, rodzice, rodziny uczniów i mieszkańcy okolicy).

Wszystkie materiały  już wkrótce będą dostępne w dedykowanej sekcji tej  strony internetowej.

Event_Modena